Verkiezingen

Verkiezing Europees Parlement 2019

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. In de gemeente Heemskerk staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om overal in Heemskerk te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Degene die u machtigt kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Een volmacht verstrekken kan op twee manieren:

 • Volmacht bewijs
  Een volmacht bewijs verleent u door de volmacht op de stempas die u heeft toegezonden gekregen in te vullen. Zowel u als volmachtgever als de gemachtigde tekenen het volmachtbewijs (dit heet onderhands machtigen). U geeft een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde. Degene aan wie u onderhands machtiging verleent moet ook in Heemskerk wonen.
 • Schriftelijke volmacht
  Om een schriftelijke volmacht aan te vragen stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (dat is 9 april) woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de dag van de verkiezingen door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier (model L8) beschikbaar bij de gemeente. U zelf en degene die u machtigt vullen allebei een deel van het formulier in. Degene aan wie u schriftelijk machtiging verleent mag woonachtig zijn in een andere gemeente dan Heemskerk.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u op twee manieren stemmen:

 • Per brief vanuit het buitenland
  Om per brief te kunnen stemmen moet u uiterlijk op 25 april 2019 een verzoek (model M3) indienen. Een verzoek om per brief te stemmen moet worden ingediend via de burgemeester van Den Haag. Het formulier vindt u hier (docx, 24 KB).
 • Iemand machtigen voor u te stemmen
  U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland. U kunt met een formulier (model L8) deze volmacht aanvragen bij uw gemeente. U kunt het formulier tot vijf dagen voor de verkiezingen bij uw gemeente indienen.
Voorlopige uitslag Provinciale staten Voorlopige uitslag waterschappen

Informatie

Op het gemeentehuis, bureau verkiezingen, kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bezoekadres is: Maerten van Heemskerckplein 1.
Bureau verkiezingen is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 14 0251. Het e-mailadres van bureau verkiezingen is verkiezingen@heemskerk.nl.