Ondernemen

Ondernemen in Heemskerk, de naam zegt het al. Voor alle mensen die zich in Heemskerk willen vestigen met een bedrijf of er een onderneming hebben, staat hier uiteenlopende informatie.

Ondernemersplein

Om ondernemers goed te informeren heeft de Rijksoverheid de website www.ondernemersplein.nl gemaakt. Deze website is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. U ziet in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen u te maken krijgt en voor welke subsidies u mogelijk in aanmerking komt.

Bedrijventerreinen in Heemskerk

De gemeente Heemskerk kent drie bedrijventerreinen:

Bekijk de bedrijventerrein

Bedrijveninvesteringszone Heemskerk

Een BIZ is een winkelgebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving zoals het aanbrengen van feestverlichting, het organiseren van activiteiten en het promoten van het winkelcentrum. Het centrum van Heemskerk en de Trompet zijn een BIZ in Heemskerk.

BIZ Heemskerk

IJmondiale samenwerking

Het programma Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) is opgezet om de economische kracht van de IJmond sterker te benutten en er focus in aan te brengen. De IJmond neemt voor de maak- en onderhoudsindustrie in Nederland en zeker binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een belangrijke plaats in. ESIJ zet zich namens de IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in om de economie in de regio een extra impuls te geven. De huidige focussectoren ‘innovatie en ondernemerschap’ en ‘aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt’ zijn met name gericht op de haven- en maakindustrie. ESIJ stimuleert daarbij de totstandkoming van cross overs tussen techniek en andere sectoren. Voorbeelden daarvan zijn de tuinbouwsector en de zorgsector. ESIJ geeft samen met het bedrijfsleven en omliggende gemeenten van de IJmond bovendien vorm aan een van MRA’s speerpunten: ‘Topsector Hightech Systemen & Materialen’.

Meer informatie vindt u op de website www.ijmondsamenwerking.nl of in de nieuwsbrief.

Vraag en contact

Mocht u als ondernemer een specifieke vraag hebben of u wilt iets melden dat u bezig houdt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.