Normbedragen

Bijstandsnormen

Normen voor personen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (netto)
Gezinssituatie Vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1025,55
Gehuwden/samenwonenden € 1.465,07
Normen voor personen met de pensioengerechtigde leeftijd en ouder.
Gezinssituatie Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Alleenstaanden en alleenstaande ouder €1.147,80
Gehuwden/samenwonenden, beiden pensioengerechtigde leeftijd €1.563,46
Gehuwden/samenwonenden, één pensioengerechtigd, de ander niet €1.563,46
(Bedragen, inclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2019)  

Voor jongeren kunnen andere normen gelden. Voor alle actuele normen: www.rijksoverheid.nl

Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM)

130% van het sociaal minimum afhankelijk van uw situatie (Bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2019).

Normbedragen (netto) voor CZM in 2019 (januari)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Gehuwd/samenwonenden € 1.809,36 € 1.930,87
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.266,55 € 1.417,53

Laagdrempelige bijzondere bijstand

(maatschappelijke activiteiten, duurzame gebruiksgoederen en schoolkosten)

Als uw netto inkomen (exclusief vakantiegeld) per maand gelijk is aan of lager is dan de hieronder vermelde bedragen (110% van het sociaal minimum), dan komt u voor de tegemoetkoming in aanmerking. Hier staan de meest voorkomende normen vermeld. Als u een andere gezinssituatie heeft, kunnen andere normen/toeslagen gelden:

Normbedragen voor Laagdrempelige bijzondere bijstand in 2019 (netto)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Gehuwde/samenwonenden € 1.531,00 € 1.633,82
Alleenstaanden en alleenstaande ouder € 1.071,70 € 1.199,45
(bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2019)    

Als uw vermogen (spaargeld, banksaldi etc.) hoger is dan de hieronder vermelde bedragen, hebt u geen recht op de tegemoetkoming:

 • Alleenstaande € 6.120,00.
 • Alleenstaande ouder € 12.240,00.
 • Gehuwde/samenwonenden € 12.240,00.

Bedragen per 1 januari 2019

Individuele inkomenstoeslag

Bent u 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en u heeft ononderbroken een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum een netto inkomen (exclusief vakantiegeld) per maand gelijk is aan of lager is dan de hieronder vermelde bedragen (110% van het sociaal minimum), dan komt u voor de tegemoetkoming in aanmerking. Hier staan de meest voorkomende normen vermeld. Als u een andere gezinssituatie heeft, kunnen andere normen/toeslagen gelden:

Normbedragen voor individuele inkomenstoeslag in 2018 (netto)
Gezinssituatie Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwde/samenwonenden € 1.531,00
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.071,70
(bedragen, exclusief vakantietoeslag, per 1 januari 2019)  

Als uw vermogen (spaargeld, banksaldi etc.) hoger is dan de hieronder vermelde bedragen, hebt u geen recht op de tegemoetkoming:

 • Alleenstaande € 6.120,00.
 • Alleenstaande ouder € 12.240,00.
 • Gehuwde/samenwonenden € 12.240,00.

Bedragen per 1 januari 2019

Vastgestelde bedragen voor tegemoetkoming in de kosten

Normbedragen voor Laagdrempelige bijzondere bijstand
Gezinstype Duurzame gebruiksgoederen Maatschappelijke activiteiten Indirecte schoolkosten Individuele inkomenstoeslag
Referteperiode 3 jaar geen geen 3 jaar
Bewijsstukken ja ja ja n.v.t.
Gezin zonder kinderen € 320,- € 275,-   € 572,-
Gezin met kinderen € 396,- € 275,-   € 572,-
Alleenstaande ouder € 347,- € 220,-   € 520,-
Alleenstaande € 250,- € 220,-   € 416,-
Kind op basis-onderwijs   € 250,-
per kind
€ 55,-
per kind
 
Kind op voortgezet onderwijs   € 350,-
per kind
€ 160,-
per kind
 
bedragen per 1 januari 2019        

Uitkering zelfstandigen (Bbz) en Participatiewet kostendelersnorm

Voor deze uitkeringen geldt; hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De netto uitkering (inclusief 5% vakantietoeslag) bedraagt:

 • Voor gehuwden € 1.465,07.
 • Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.025,55.
 • Voor een kostendeler tweepersoonshuishouden € 732,54 (per persoon).
 • Voor een kostendeler driepersoonshuishouden € 634,81 (per persoon).
 • Voor een kostendeler vierpersoonshuishouden € 586,03 (per persoon).
 • Voor een kostendeler vijfpersoonshuishouden € 556,73 (per persoon).

bedragen per 1 januari 2019

IOAW en IOAZ-uitkering

De netto uitkering (inclusief 5% vakantiegeld) bedraagt:

 • Voor de werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder, totaal € 1.465,07 per maand.
 • Voor de alleenstaande werkloze werknemer vanaf 23 jaar of ouder € 1.025,55 per maand.
 • Voor de alleenstaande werkloze werknemer die met een of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft € 732,54 per maand.

bedragen per 1 januari 2019