De nieuwe gemeentegids is uit

Gemeentegids 2018

De nieuwe gemeentegids is uit. Dit is een uitgave van FMR Producties/LokaalTotaal. Voor het eerst worden de gidsen niet huis-aan-huis verspreid in Heemskerk, maar kan de gids worden opgehaald bij ophaalpunten in Heemskerk. Omdat de gids ook digitaal en als ebook wordt aangeboden, verwacht de gemeente dat er minder behoefte is aan een papieren versie. Daarnaast belanden er, door te kiezen voor deze vorm van verspreiding, minder gidsen bij het oud papier. En dat is beter voor ons milieu.

Ophaalpunten

De gemeentegids is tot en met 28 februari 2018 op te halen bij de volgende locaties:

  • Verpleeghuis Heemswijk, Heemswijk 1
  • Verpleeghuis Meerstate, Mozartstraat 91
  • Woonzorgcentrum Sint Agnes, Zamenhof 65
  • Woonzorgcentrum Waterrijck, Lessestraat 8
  • Woonzorgcentrum Westerheem, Westerheem 90
  • Gezondheidscentrum Broekpolder, Steenhouwerskwartier 29
  • Buurtcentrum d’Evelaer, Luttik Cie 35
  • Ontmoetingscentrum De Stut, Maasstraat 3
  • Buurtcentrum De Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1
  • Buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1.

In het gemeentehuis aan het Maerten van Heemskerckplein 1 is de gids het gehele jaar verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.

Bent u niet in staat om de gemeentegids op te halen op één van bovenstaande adressen, dan  kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Heemskerk 14 0251 of aanvragen via de website. De gids wordt dan per post bij u afgeleverd.