Vergunning gebruik openbare weg

Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeerplek tijdelijk (deels) afsluiten? Dan kan de gemeente u verzoeken om een tijdelijke verkeersmaatregel (bijvoorbeeld een verkeersbord) in te laten stellen. Deze maatregel is alleen geldig in de periode waarin daadwerkelijk wordt gewerkt. Moet de maatregel langer dan vier maanden duren? Dan moet er een verkeersbesluit komen, zodat andere mensen de mogelijkheid hebben om bezwaar in te dienen.

U kunt een ontheffing/vergunning voor het gebruik van gemeentelijke wegen aanvragen per e-mail via . In de aanvraag dient u minimaal aan te geven:

  • NAW-gegevens en bij voorkeur telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor de maatregel aangevraagd wordt.
  • Begin- en einddatum van de periode waarin de maatregel aangevraagd wordt.
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij aangegeven wordt welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.