Kwijtschelding belasting en heffingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit houdt in dat u soms geen of maar een deel van de belasting hoeft te betalen.

U kunt alleen een kwijtschelding aanvragen voor waterschapbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Voorwaarden

Of u voor volledige kwijtschelding in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Ook een - in verhouding tot uw inkomen - hoge huur kan aanleiding zijn. Of een inkomen/uitkering rond of net boven het bijstandsniveau dan wel een AOW-uitkering, eventueel aangevuld met een klein pensioen. U komt niet voor kwijtschelding in aanmerking als u:

  • Een auto bezit met een hogere waarde dan € 2.269,00 (tenzij de auto wegens medische redenen of voor het werk onmisbaar is).
  • Overwaarde hebt op uw eigen woning.
  • In het bezit bent van vermogen.
Kwijtschelding belastingen [DigiD]