Vergunning voor een kansspelautomaat

Heeft u of wilt u een kansspelautomaat in uw horecazaak, dan heeft u een vergunning nodig op grond van de Wet op de Kansspelen. Er zijn maximaal twee automaten toegestaan. Bovendien moet de horecazaak hoogdrempelig zijn, zie voorwaarden. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend. Tenzij u anders wenst.

Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u voor de eerste kansspelautomaat een bedrag van € 226,50 aan legeskosten verschuldigd en voor de tweede kansspelautomaat € 136,00 aan legeskosten, dus totaal een bedrag van € 362,50.

Aanvragen

Wilt u een vergunning voor een kansspelautomaat aanvragen? Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of .