Paracommercieel bedrijf

Wilt u een paracommercieel horecabedrijf starten of een wijziging doorgeven? Dan moet u een vergunning aanvragen of laten wijzigen bij de gemeente. Een paracommercieel horecabedrijf is bijvoorbeeld een kantine bij een sportvereniging, clubhuis of buurthuis.

Op deze pagina vindt u de verschillende onderwerpen waar een vergunning voor aangevraagd of gewijzigd moet worden. Het aanvraagformulier vindt u onderaan de pagina.

Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Vestiging van een nieuw bedrijf

Wilt u een paracommercieel horecabedrijf starten? Het is handig om van te voren te weten welke verplichte bijlagen u moet toevoegen aan het formulier:

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 274,75.

Wijzigen of bijschrijven leidinggevende(n) bestaand bedrijf

Wilt u een of meerdere leidinggevenden in een paracommercieel horecabedrijf bijschrijven? Dan moet u een aanvraag doen bij de gemeente.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 164,85.

Wijzigen inrichting bestaand bedrijf

Indien een inrichting (van het paracommercieel horecabedrijf) een zodanige verandering ondergaat, en daardoor niet langer in overeenstemming is met de eerder afgegeven drank- en horecavergunning, dan bent u verplicht om de wijziging binnen één maand te melden bij de gemeente. Meer informatie:

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 104,40.

Aanvraagformulier

Het aanvragen of het wijzigen van een vergunning kunt u digitaal doen via onderstaand formulier met uw DigiD. Heeft u vragen? Neem dan contact op met bureau Leefomgeving via 14 0251 of .

Aanvraagformulier drank en horeca DigiD