Exploitatievergunning

Runt u of wilt u een horecazaak runnen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint!

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u een bedrag aan legeskosten verschuldigd van € 22,25.

Aanvragen

Wilt u een exploitatievergunning aanvragen? Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of .